CENNIK

CENNIK

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

   Opłata za usługi określana jest w drodze indywidualnych negocjacji.

   Jej wysokość zależy od formy prowadzonej księgowości, liczby i rodzaju dokumentów oraz liczby pracowników.

   Ustalona opłata jest praktycznie ceną końcową.

   W odróżnieniu od konkurencyjnych biur nie powiększamy jej dodatkowo o sporządzenie deklaracji ZUS, sporządzenie deklaracji podatkowych PIT, VAT lub CIT, czy też dostarczenie tych dokumentów do urzędu.

   Cena naszych usług nie zależy od wysokości obrotów klienta.

   Jedynym kryterium jest czas jaki poświęcamy dla jego firmy. Ma na to wpływ przede wszystkim ilość dokumentów księgowych oraz ich typ (inaczej są wyceniane dokumenty w walucie obcej czy wystawione w obcym języku), ilość pracowników, ilość środków trwałych itp.

NASZ CENNIK (w cenach netto)