KADRY I PŁACE

   Wspólnie analizujemy najbardziej korzystne formy zatrudnienia. Przygotowujemy umowy o pracę i umowy zlecenia. Przygotowujemy listy płac i rachunki do umów zleceń. Wystawiamy dla pracowników potrzebne zaświadczenia i deklaracje podatkowe. Przygotowujemy i wysyłamy deklaracje ZUS.