OBSŁUGIWANE FIRMY

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze:

   Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

   Spółek komandytowych

   Spółek jawnych i cywilnych

   Spółek w likwidacji

   Wspólnot mieszkaniowych

   Osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą prowadzących Książkę Przychodów i Rozchodów

   Osób rozliczanych na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej

   Osób prowadzących jednoosobową działalność prowadzących księgi Rachunkowe.