WSKAŹNIKI I STAWKI

   Podatki

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 17%
Podatek dochodowy od osób fizycznych – liniowy – 19%
Podatek dochodowy od osób prawnych – 19% i 9%

   Odsetki

Odsetki od zaległości podatkowych – 8 %
Odsetki ustawowe za opóźnienie – 5,6 %
Odsetki ustawowe kapitałowe – 3,6 %

   Składki ZUS

Ubezpieczenia społeczne na zasadach ogólnych:

Podstawa wymiaru składek
3155,40 zł
Ubezpieczenie emerytalne
19,52%
615,93 zł
Ubezpieczenie rentowe
8,00%
252,43 zł
Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
2,45%
77,31 zł
Ubezpieczenie wypadkowe (gdy nie ma ZUS IWA)
1,67%
52,70 zł
Razem
998,37 zł

Ubezpieczenia społeczne na zasadach preferencyjnych:

Podstawa wymiaru składek
840,00 zł
Ubezpieczenie emerytalne
19,52%
163,97 zł
Ubezpieczenie rentowe
8,00%
67,20 zł
Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
2,45%
20,58 zł
Ubezpieczenie wypadkowe (gdy nie ma ZUS IWA)
1,67%
14,03  zł
Razem
265,78  zł

Ubezpieczenie zdrowotne:

Podstawa wymiaru składek
4242,38 zł
Składka zdrowotna naliczona
9%
381,81 zł
Składka zdrowotna do odliczenia
7,75%
328,78 zł

Fundusz Pracy:

Podstawa wymiaru składek
3155,40 zł
Składka na Fundusz Pracy
2,45%
77,31 zł

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 % podstawy wymiaru