WSKAŹNIKI I STAWKI

   Podatki

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 18%
Podatek dochodowy od osób fizycznych – liniowy – 19%
Podatek dochodowy od osób prawnych – 19%

   Odsetki

Odsetki ustawowe – 8 %
Odsetki od zaległości podatkowych – 8 %
Odsetki od zaległości podatkowych obniżone – 6 %

   Składki ZUS

 

Ubezpieczenia społeczne na zasadach ogólnych:

Podstawa wymiaru składek
2375,40 zł
Ubezpieczenie emerytalne
19,52%
463,68 zł
Ubezpieczenie rentowe
8,00%
190,03 zł
Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
2,45%
58,20 zł
Ubezpieczenie wypadkowe (gdy nie ma ZUS IWA)
1,80%
42,76 zł
Razem
754,67 zł

 

Ubezpieczenia społeczne na zasadach preferencyjnych:

Podstawa wymiaru składek
525,00 zł
Ubezpieczenie emerytalne
19,52%
102,48 zł
Ubezpieczenie rentowe
8,00%
42,00 zł
Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
2,45%
12,86 zł
Ubezpieczenie wypadkowe (gdy nie ma ZUS IWA)
1,80%
9,45  zł
Razem
166,79  zł

 

Ubezpieczenie zdrowotne:

Podstawa wymiaru składek
3104,57 zł
Składka zdrowotna naliczona
9%
279,41 zł
Składka zdrowotna do odliczenia
7,75%
240,60 zł

 

Fundusz Pracy:

Podstawa wymiaru składek
2375,40 zł
Składka na Fundusz Pracy
2,45%
58,20  zł

 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 % podstawy wymiaru